Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Værdiafklaring i organisationen

Formål
Formålet med værdiafklaring i en organisation er at skabe et fælles grundlag for ledelsens og medarbejdernes daglige virke. Værdier skaber tydelighed internt og i forhold til omverdenen, og er fundamentet for udvikling af en positiv organisationskultur.

Metode
Ledelse og medarbejdere deltager. Heidi Pors fungerer som formidler, og sikrer at alle relevante indlæg tages i betragtning. Gennem afklarende spørgsmål og fastholdelse af konklusioner skabes mulighed for at ledelsen og medarbejderne selv formulerer og tager ejerskab for allerede eksisterende og/eller nye værdier. Der veksles mellem arbejde i grupper og plenum.

Indhold
Der indledes med en gennemgang af det teoretiske grundlag for værdiafklaring. Herefter inddrages gruppen i afklaring af et konkret værdigrundlag for organisationen.

Varighed
Typisk to dage (i alt 12 timer).

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk