Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

REFERENCER – Pors og Palmhøj.

 
Botilbuddet Lounsbjergvang Skive ca. 15 medarbejdere.
·         Medarbejderne/kollegerne har fået et nyt syn på supervision,- dårlige erfaringer og ubehagelige oplevelser er skiftet ud med en tryghed til metoden.
·         En oplevelse af personlig udvikling hvor det med at være i centrum, enten som superviser eller den der modtager supervison, kan overføres til andre situationer.
·         Vi får skabt et forum, hvor der gives og modtages anerkendelse. En øvelse, der kan få afsmittende virkning i det daglige arbejde.
 
Hjørring Kommune ca. 100 hjemmevejledere.
·         Vi har fået et fælles afsæt og en fælles arbejdsmetode med struktur.
·         Fint at have lært at stille de udvidende spørgsmål til hjælp for afdækningen.
·         Det har givet tryghed i gruppen at gøre brug af modellen.
·         Heidi og Hans formåede som undervisere at holde supervision nede på jorden og gøre det enkelt samtidig med, at de skabte en god og tryg atmosfære omkring det.
 
Autismecenter Nord-Bo, Aabybro ca.50 medarbejdere
·         At arbejde med supervision har givet mig nogle redskaber til at handle ud fra i forbindelse med situationer hvor en kollega har brug for sparring til at komme videre i en fastlåst situation.
·         En af pointerne fra kurset var, at vi i vores arbejde skal være kreativt undersøgende og huske på at det altid er modtageren der bestemmer budskabets indhold.
·         At have deltaget i supervisionskurset og bruge det i mit daglige pædagogiske arbejde har udvidet min forståelsesramme overfor andre menneskers handlemåder.
·         Kurset har givet personalet mulighed for at styrke den faglige og personlige udvikling.
 
Billeshave Efterskole, Middelfart ca. 20 medarbejdere.
·         Heidi og Hans formåede at opbygge en tillid og et arbejdsrum hvor alle kunne være med.
·         Kollegial supervision er i dag et uundværligt redskab som både medvirker til at højne kvaliteten af det vi laver og som også giver tryghed og åbenhed medarbejderne imellem.
 
 
 
Behandlingscenter ӯsterskoven, Hobro, ca. 80 medarbejdere.
·         Heidi og Hans arbejder professionelt, effektivt og samtidig på en absolut menneskelig måde.
·         Efter et kursus med Heidi og Hans har vi fået godt gang i kollegial supervision her på stedet. Heidi og Hans har en sjælden evne til at fange det der egentlig rører sig i personalet og få noget godt ud af det.
 
Referencer – Bealive.
·         Vesthimmerlands kommune, Ålestrup hjemmepleje, ca. 50 medarbejdere og ledere.
·         Mariagerfjord kommune, Støttepædagogerne, ca. 15 medarbejdere.
·         ”Sødisbakke”, Mariager, 3 afdelinger, ca. 50 medarbejdere.
·         ”Næsbyhus Produktionsskole, ca. 15 medarbejdere.
·         Autismecenter Nordjylland, 2 afdelinger, ca. 40 medarbejdere.
·         ”Vædderbo” Mors, ca. 8 medarbejdere.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk