Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Processtyring på temadage

Formål
Formålet med processtyring på temadage er at sikre en struktureret og målrettet behandling af et tema.

Metode
Ledelse og medarbejdere deltager. Heidi Pors fungerer som ordstyrer, og sikrer at alle relevante indlæg tages i betragtning. Desuden fastholdes og opsummeres løbende konklusioner, der skal indgå i det videre arbejde. Vægten lægges på støtte til deltagernes egen formulering af problemstillinger og løsningsmuligheder.

Indhold
Det konkrete tema og forventningerne til udbyttet af temadagen aftales inden aktiviteten mellem Heidi Pors og ledelsen.

Varighed
Afhænger af temaets karaktér.

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk