Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Ledelses- og personalesupervision

Formål
Formålet med ledelses- og personalesupervision er at give ledelsen og/eller medarbejderne ny viden om sig selv, kollegaerne, organisationen og dens målgruppe (elever, klienter, borgere, kunder). Den nye viden skal bruges til at udnytte muligheder for udvikling af virksomheden/institutionen.

Metode
I praksis foregår det således, at en supervisor gennem spørgsmål og processtyring skaber mulighed for, at ledelsen og/gruppen selv kan formulere nye og konkrete handlemuligheder, der kan anvendes i hverdagen.

Indhold
Den faglige problemstilling eller det tema, som ønskes behandlet, kan enten præciseres forud for aktiviteten i samarbejde med Supervisor, eller den kan formuleres som start på aktiviteten.

Varighed
Afhængig er indholdet vil der typisk være tale om et antal forløb. Hvert forløb vil normalt have en varighed af minimum to timer.

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk