Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Velkommen til!

BeAlive er et attraktivt tilbud til enkeltpersoner, grupper, offentlige organisationer og private erhvervsvirksomheder, som gennem samtaler, kurser, efteruddannelse, foredrag og fyraftensmøder er motiverede for personlig og faglig udvikling.

Jeg arbejder ud fra den grundtanke at, vi alle gør vores bedste, og at hvis vi får anerkendelse for det, vi gør, får vi også lyst og overskud til at udvikle os.
 

Med venlig hilsen
Heidi Pors
 

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk