Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Implementering af kollegial supervision

Formål
Kollegial supervision er en procesorienteret kommunikationsform, hvor fem til seks medarbejdere mødes på aftalte tidspunkter for at afklare faglige problemstillinger og finde nye handlemuligheder.

Formålet med implementering af kollegial supervision er at sikre en systematisk åben og konstruktiv dialog imellem medarbejderne, for derved at sikre en hverdag, der er i størst mulig overensstemmelse med organisationens idealer.

Metode
Medarbejdergruppen skal inddeles i supervisionsgrupper med fire til seks medarbejdere pr. gruppe. Gruppeinddelingen bør være gennemført før aktiviteten og være styret af ledelsen.

Der arbejdes herefter i to faser. I første fase er hele gruppen samlet i plenum, og der lægges vægt på at medarbejderen bibringes konkrete værktøjer til det videre forløb.

I anden fase gennemfører de enkelte supervisionsgrupper egne møder, hvorefter Heidi Pors kommer til opfølgning ved hver gruppe som minimum to gange, og derefter efter behov.

Indhold
Både i første og i anden fase af aktiviteten veksles mellem teori og praktiske øvelser i kommunikation

Varighed
Første fase gennemføres som et to dages kursus (i alt tolv timer).

Anden fase gennemføres med minimum to timer pr. gruppe pr. gang.

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk