Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Udbud og formidling af foredrag

Heidi Pors arrangerer og udbyder jævnligt foredrag om emner, der ligger inden for vores arbejdsområde. Foredragsholderne er enten tilknyttet Heidi Pors eller hentes ind udefra. Emnerne ligger som hovedregel inden for rammerne af de øvrige aktiviteter Heidi Pors tilbyder.

Derudover er Heidi Pors til rådighed for institutioner og virksomheder som foredragsarrangør, herunder booking af foredragsholdere.


Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk