Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Individuelle samtaler

Formål
Formålet med den individuelle samtale er at understøtte klientens eget ønske om forandring.

Metode
Gennem samtale afklares og bearbejdes et konkret problem med henblik på at klienten kan udnytte realistiske handlemuligheder til individuel forandring.

Indhold
Indholdet af samtalen er bestemt af, hvilket problem klienten ønsker hjælp til at kunne løse. Som eksempler på problemer kan nævnes: Tomhed, meningsløshed, angst, sorg, vrede, lavt selvværd, parforholdet, sociale relationer, håbløshed, stress, udbrændthed og ensomhed etc.

Varighed
En samtale varer ca. én til halvanden time. Efter hver samtale aftales med klienten, om der er behov for yderligere samtaler.

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk