Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Parsamtaler

Formål
Formålet med parsamtalen er at understøtte parrets eget ønske om forandring.

Metode
Gennem samtale afklares og bearbejdes et konkret problem med henblik på at parret kan udnytte realistiske handlemuligheder til individuel forandring.

Indhold
Indholdet af samtalen er bestemt af, hvilket problem parret ønsker hjælp til at kunne løse. Som eksempler på problemer kan nævnes: Jalousi, utroskab, uenighed om økonomi eller børneopdragelse, seksualitet etc.

Varighed
En samtale varer ca. halvanden time. Efter hver samtale aftales med parret, om der er behov for yderligere samtaler.

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk