Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse

Personaletræning

Formål
Et godt psykisk arbejdsmiljø forudsætter at alle medarbejdere trives med hinanden og med lederen. Er dette ikke tilfældet vil arbejdsglæden og dermed arbejdsindsatsen falde.

Formålet med personaletræning er at skabe åbne, ærlige og anerkendende dialoger mellem alle medarbejderne i den gruppe, der skal arbejde sammen om en bestemt opgave og/eller et bestemt mål.

Metode
Alle ledere og medarbejdere deltager. Der tages udgangspunkt i både en konkret problemstilling og i en indledende afklaring af samarbejdsrelationerne i gruppen.

Med dette som grundlag arbejdes med gruppens evne til at udvikle og fastholde en kommunikationsform, der sikrer et anerkendende psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen.

Indhold
I erkendelse af at relationerne imellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere er i konstant udvikling arbejdes med problemstillinger eller temaer, der giver ubalance i hverdagen. Ubalancen kommer til udtryk i uhensigtsmæssig kommunikation, konflikter, utryghed og ændringer, som følge af f.eks. sparerunder, fusioner og dermed nye rutiner og kulturer.

Problemstillingerne kan enten præciseres forud for aktiviteten i samarbejde med personaletræneren, eller den kan formuleres som start på aktiviteten.

Varighed
Afhængig af indholdet vil der typisk være tale om et antal forløb. Hvert forløb vil normalt have en varighed af fire til seks timer.

Heidi Pors er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening

Psykoterapeutforeningen er en forening af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningen har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde en veluddannet psykoterapeut.

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk