Det er ikke det, vi er sammen om - men den måde vi er sammen på, der får betydning for resultatet af den opgave vi skal løse
 
 
 
Nedbringelse af sygefravær i virksomheder
 
Baggrund:
Sygefravær fra danske arbejdspladser har store omkostninger. For den enkelte sygemeldte medarbejder, for virksomheden og for samfundet.
Vi er tre konsulenter, der har erfaring med nedbringelse af sygefravær.
 
Mål:
Vi arbejder med at nedbringe sygefraværet i virksomheder, gennem fokus på trivsel og kommunikation.
 
Metode:
I samarbejde med den enkelte virksomhed arbejder vi med at kortlægge årsagerne til sygefraværet.
Undersøgelser viser, at virksomheder der er kendetegnet ved høj medarbejdertrivsel har lavt sygefravær.
Vores metode tager udgangspunkt i at belyse medarbejdernes trivsel. Herefter udarbejder vi i samarbejde med virksomheden en konkret handlingsplan, der sikrer, at de opstillede mål nås.
 
 
 
 

Degn Grafisk
BeAlive     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 22 31 56 59     heidi@bealive.dk